Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Prof. Adama Grucy
05-400 Otwock
ul. Konarskiego 13
tel.: (22) 779-40-31
fax: (22) 779-35-71
email:
Strona internetowe: www.spskgruca.pl

Facebook